Na TA3 sa objavila reportáž o tom, že portál daňovej správy jeden deň nefungoval. Každý, kto aspoň raz podával daňové priznanie alebo súhrnný výkaz cez tento portál, vie, že toto zďaleka nie je jeho najväčší problém.

Toto je rozpísaný, ale neuverejnený článok spred niečo vyše roka. Humbuk okolo zákona aj o prístupnosti webov štátnej správy tu pred časom bol. Stíchol asi po tom, čo kontrola ministerstva financií usúdila, že weby štátnej správy sú časom stále prístupnejšie. (Vsuvka: Výber testovaných webov nebol v každom meraní rovnaký. Ak si všimnete, napr. v prvom a druhom kvartáli roku 2009 portál DRSR.sk bol medzi testovanými, v poslednom testovaní s najlepšími výsledkami už nebol.)

V prvom testovaní roku 2009 (v druhom veľmi podobne) DRSR.sk skončilo nasledovne:

 • 127. zo všetkých 150 testovaných webových sídiel
 • 58. zo 66 testovaných webov štátnej správy

Neide však o ledajaký štátny web na chvoste rebríčka. Narozdiel od iných, DRSR.sk neslúži len na informovanie, pomocou neho sa posielajú daňové priznania, či súhrnné výkazy. Ľudia sa v ňom nevyznajú a eTax používať nevedia – na rôznych fórach to je jasne vidno (viď podnadpis o frustrovaných daňovníkoch). Sú z toho frustrovaní a mnohokrát dostávajú pokuty za to, že nevedia web obsluhovať. Akým právom ale úrad pokutuje ľudí, keď ten web vyzerá ako vyzerá?

Úradníčka daňového riaditeľstva mi namietala, že zákon hovorí, že je potrebné výkaz/priznanie podať, vraj nehovorí o tom, aký ten web má byť. Ono to je pravda len zčasti… iný zákon č. 570 z 1. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. (PDF, 60 kB) o informačných systémoch verejnej správy a konkrétne Výnos č. 312/2010 (PDF, 648 kB) Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, hovorí, že by za neprístupnosť webu mali dostať pokutu vo výške 2000 až 25000 eur. Pokuta je smiešna, ale morálna satisfakcia a hlavne tlak na vylepšenie by tu bol.

A to sme ešte nespomenuli použiteľnosť (akúsi “nadstavbu” prístupnosti) – jedna vec je totiž, že sa k obsahu webu nezávisle na svojom prehliadači/systéme/handicapu viem dostať, druhá, aby som sa k tomu obsahu dostal čo najjednoduchšie.

Prístupnosť a použiteľnosť webu DRSR.sk

1. Začnime tým, že odkazy nemajú žiadnu logiku – nie sú ani podčiarknuté, ani jednoznačne odlíšené farbou, niektoré sa po prejdení myšou podčiarknu, iné nie.

Len z úvodnej stránky:

 • Hore naľavo sú odkazy Titulná stránka / Mapa stránok / English sú odkazy, napravo úplne rovnako vyzerajúci text Neprihlásený používateľ odkazom nie je.Obrázok odkazov v hlavičke
 • V ľavom bočnom paneli je dátum zvýraznené červenou farbou. Nižšie v rovnakom panely nájdete rovnakou farbou zvýraznené slová Bratislava, Trnava, atď., ale tie sú už odkazmi.Obrázok odkazov v ľavom menu
 • V pravom bočnom panely sú odkazy zvýraznené úplne inak ako v ľavom.Porovnanie odkazov v ľavom a pravom menu
 • V hlavnom obsahu si z nás potom správcovia webu robia dobrý deň:
  • Text rovnakej farby raz odkazom je, raz nie (slovo TU je odkaz, ostatné zvýraznené slová nie sú).Obrázok odkazu s rovnakou farbou/zvýraznením ako text.
  • Nečakaný odkaz rovnakej farby ako obyčajný text nad ním.Obrázok nečakaného odkazu
  • Hľadáte odkaz, ale žiadny tam nie je.Obrázok, kde nie je žiadny odkaz
  • Navyše odkazy na PDF súbory by mali byť odlíšené od iných odkazov. Ideálne by pri týchto odkazoch mala byť aj informácia o veľkosti odkazovaného súbora. Na obrázku je PDF odkaz červenou farbou, sivou je klasický odkaz na html stránku.Obrázok s PDF odkazom

2. Ak sa chcete posúvať hore-dole po stránke, zvyknite si na prácu s dvomi posuvníkmi, hlavný obsah úvodnej stránky je totiž vložený do rámu.

3. Uvedená skutočnosť z bodu 2, spolu s ďalším problémom nevyplňovania title-ov pre každú stránku zvlášť, spôsobuje aj také neduhy, aké ukazuje Google hľadanie bankové účty DRSR (čo je mimochodom dosť hľadaná informácia). Ľudia sa týmto hľadaním dostávajú na stránku bez akejkoľvek navigácie a kontextu. Človek ale hľadá inú stránku.

4. Na stránke tlačív sa s vypnutým Javascriptom k jednotlivým tlačivám nedostanete. Odkazy sa totiž skrývajú neprístupne.

Neprístupný Javascript

5. Časti webu nefungujú, akoby človek očakával. Funcionalita na zväčšenie časti z bočného panela je zbytočná a mätúca. Po zväčšení sa používateľ snaží vrátiť k pôvodnému zobrazeniu odkazom v hornej navigácii Titulná stránka, odkaz ho však nedostane späť. Na druhý pokus použije znak pre minimalizáciu vpravo hore, ale ani to nie je to pravé orechové, lebo stránka sa síce zobrazí späť, ale časť bočného panela, ktorú sme pred tým zväčšili, teraz zostane skrytá. Až na tretí pokus používateľovi možno dôjde, že ten znak kľúča Znak kľúča na pre zavedenie pôvodného stavu, ktorý inak štandardne zobrazuje niečo súvisiace s bezpečnosťou, je to, čo potreboval, aby sa vrátil do pôvodného stavu stránky.

Odkaz na zväčšovanie časti bočného panela

6. Obrázok v hlavičke stránok (vľavo hore) obsahuje textovú informáciu Portál daňovej správy, ale ak niekto surfuje bez zapnutých obrázkov, dozvie sa, že obrázok vraj hovorí Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky. Poviete si, že nepresnosť… Tak obrázok vľavo dole hovorí dip_mapa_01, malo tam byť: Mapa Slovenska. A takýchto nepresností je tam viac.

Obrázok nesprávneho altu

7. Prečo je v ľavom menu hore dátum a informácia o tom, kto má dnes meniny, to netuším. Ale dôležité informácie ako bankové účty alebo tlačivá daňového úradu sú nižšie v pravom panely, kde sa používatelia pozerajú až na záver hľadania alebo vôbec.

8. Prečo nie je telefónne číslo vycapené na viditeľnom mieste každej stránky? Ono by to možno nebolo tak potrebné, keby bol web použiteľnejší.

9. Raz som bol svedkom toho, ako sa účtovníčka snažila nadiktovať takúto URL svojej kolegyni cez telefón: http://drsr.sk/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4g3Cgxy9wFJgjiO-pEYYkCOhwlc3MNU39cjPzdVP0jfWz9AvyA3NKLc0VERAERCEQM!/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82XzBfMlFSSFI! Bolo to preto, že nevedela kolegyni vysvetliť, ako sa k tej stránke preklikať. Samozrejme, vzdala to ešte než prišla k tej nechutnej časti.

10. Kontakt na webmastera v pätičke stránok je, ale na výzvy nereaguje. Ako som potom z čítania rôznych fór zistil, nereaguje na mnohých, resp. nenašiel som správu o tom, že by na niekoho zareagoval.

eTax

eTax je časť portálu Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, prostredníctvom ktorého daňová správa poskytuje autorizované elektronické služby daňovým subjektom. eTax bol budovaný v zmysle programu eEurope+ v spolupráci s Dánskym ministerstvom daní – Centrálnou colnou a daňovou správou. Viac sa dočítate, ak dáte hľadať slovo “eTax” v Googli a dostanete sa na dosť divnú stránku, vďaka už spomínaným frame-om (rámom).

S tým eTaxom to ale nie je úplne jednoduché… Aby ste mohli používať Autorizované elektronické služby (AES), musíte splniť X bodov (citujem a komentujem):

 1. Hardvérové vybavenie – Odporúčané hardvérové vybavenie je totožné s požiadavkami pre využívanie operačného systému Windows XP a vyšším, ktoré odporúčame považovať za zámerne minimalizované.

  Chvíľu mi trvalo, kým som prišiel na to, na čo sa vzťahuje výraz zámerne minimalizované a čo sa tým vlastne myslí.

 2. Operačný systém – Odporúčaný je operačný systém Windows XP SP3, Windows 2008 Server, Windows Vista a Windows 7

  Prečo ma nútia používať konkrétny druh operačného systému?

 3. Webový prehliadač – Vzhľadom na využívanie aplikácie D.Signer/XAdES verzia 1.1.0.0 na vytvorenie zaručeného elektronického podpisu (resp. na označenie dokumentu elektronickou značkou podateľne portálu eTax DR SR), ktorá je ActiveX komponentom, vyžaduje sa pre využitie Autorizovaných elektronických služieb webový prehliadač MS Internet Explorer vo verzii 6.0 a vyššie (32 bit) s aplikovanými opravnými záplatami a bezpečnostnými aktualizáciami. Odporúčané nastavenia webového prehliadača MS Internete Explorer pre účely korektnej tlače dokumentov sú uvedené v Používateľskej príručke pre Autorizované elektronické služby.

  Prikázaný prehliadač s prikázanými nastaveniami? To je úplne proti pravidlám prístupnosti.

 4. XML Parser – Pre korektnú prácu s webovými formulármi daňových priznaní odporúčame inštaláciu MS XML Parser (msxml4.0) od spoločnosti Microsoft Corp, ktorý je možné stiahnuť z oficiálnej internetovej stránky tejto spoločnosti (XML Parser)

  1. aplikácia, ktorú si musíte nainštalovať do plusu.

 5. Sieťové pripojenie – Minimálne požadované pripojenie do internetu je cez dial-up s rýchlosťou min. 64kb/s. V prípade, ak je sieťové pripojenie filtrované cez firewall, musia byť povolené porty 80 – http a 443 – https.

  Budiž no.

 6. D.Signer/XAdES verzia 1.1.0.0 – Pre využívanie autorizovanej služby elektronického doručovania písomnosti sa používa bezplatne poskytovaná aplikácia D.Signer/XAdES verzia 1.1.0.0 . Systémové požiadavky aplikácie (okrem tých, ktoré sú totožné s požiadavkami pre využívanie AES) sú platforma .NET framework (verzia 2.0)

  2. aplikácia do plusu

  a v prípade použitia aplikácie na vytvorenie zaručeného elektronického podpisu certifikované SSCD zariadenie (napr. čipová karta, USB token). – Inštalačný súbor aplikácie D.Signer/XAdES verzia 1.1.0.0.

  3. aplikácia so plusu

 7. Upozornenie: v prípade preinštalovania podpisového komponentu je potrebné najskôr odinštalovať všetky súčasti pôvodne využívanej aplikácie D.Signer/XAdES v1.0.0.0!

  Aj toto sa na fórach spomínalo ako problém.

 8. Pre splnenie legislatívnej povinnosti podať súhrnný výkaz k DPH elektronickými prostriedkami je autorizovaným používateľom Portálu daňovej správy SR k dispozícii aj eDANE – aplikácia DR SR pre podávanie daňových dokumentov, ktorá nie je závislá na aktuálnom prevádzkovom stave portálu.

  Ako som nakoniec vyzistil, väčšina ľudí to nakoniec rieši aplikáciou eDane.

Ak sa vám toto všetko podarí, čaká vás vypĺňanie online formulárov, ktoré vám hádžu polená pod nohy – nepotrebné položky vo formulároch, duplicitné vypĺňanie položiek vo formulári, zlý popis tlačítok na odoslanie formulárov (často neviete, ktorým tlačítkom sa pokračuje ďalej, ktoré formulár odosiela, apod.), nemožnosť vytlačenia formulárov, atď.

Frustrovaných daňovníkov je mnoho

Vyberám naozaj len pár výsledkov z hľadania na fóre Porada.sk:

https://www.porada.sk/archive/index.php/t-1015.html:

Som naozaj rozcarovana rozculena a neviem co vsetko este pri prezerani si stranky ddan. riaditelstva. Naozaj neuveritelne ze pri takych zlozitych pravidlach sa takto nezodpovedne stavaju k informaciam na stranke DRSR. Nenasla som tam tlaciva, nefunguje vyhladanie noveho IC DPH podla stareho a este par funkcii som vyskusala nic poriadne nefunguje.

https://www.porada.sk/archive/index.php/t-132187.html:

Dobrý večer! potrebovala by som pomoc, neviem odoslať výkaz na portál drsr.

https://www.porada.sk/archive/index.php/t-178627.html:

…ja som už podala súhrnný výkaz, len som nevedela nájsť kde sú tie krycie listy…

https://www.porada.sk/archive/index.php/t-108361.html:

Ide vám vyplniť kolonka “vypracoval” na strane 8 DP?

https://www.porada.sk/archive/index.php/t-137794.html:

Kde to mam podat na tej stranke Drsr.sk? Mam tam uz konto vsetko, len neviem kde.

https://www.porada.sk/archive/index.php/t-150656.html:

…kompetentní z Portálu DRSR ani 29 dní, pred skončením platnosti certifikátu podpisovača, ešte neoznámili svojim klientom, že sa takáto vec deje…

https://www.porada.sk/archive/index.php/t-132188.html:

Chcem poprosiť niekoho,kto už podal súhrnný výkaz elektronicky ak môže aby napísal podrobný postup ako na to išiel na stránke drsr.Je nás tu viac,ktorým sa podarilo certifikáty stiahnuť,ale nevieme kde vyplniť ten výkaz.

https://www.porada.sk/archive/index.php/t-138151.html:

Ahojte, takže dovolím si dať vám sem môj návod na elektronické podanie daňového priznania/hlásenia ak máte priradený autorizačný kľúč – to znamená, že vám daňový úrad dal zariadenie typu USB kľúč. Postup je takýto:…

A mohol by som pokračovať dlho.

Výsledok ankety – Ako ste sa s eTaxom popasovali vy?

Výsledok ankety eTax - Daňová správa

Komentáre

 • Sue Nagyová

  09.01.2012 11:05

  Clovek az zasne, ze je toto vobec mozne v dnesnej dobe, takato lahostajnost voci nielen navstevnikom webu, ale hlavne samotnym danovnikom.
  Vyborne spracovany clanok!

  Odpovedať
 • eva

  20.01.2012 13:42

  takto to vyzera, ked chceme najst chyby na niecom, co nemoze byt dokonale a vyhovujuce kazdemu. uz z principu..
  telefonicky kontakt na technicku podporu je naozaj umenie najst, bo treba az jeden klik na hlavnej stranke a to na hornej liste na elektronicku komunikaciu a potom este fakt zlozito treba kusok nizsie alebo, ale to len pre tych zdatnejsich, klik na technicku podporu vlavo.
  telefonne cislo uz snad vytocit zvladnete a ci vam ho vezmu, hlavne 20-teho to nezarucujem, nevolala som tam, ale iste su o tom statistiky kolko volani aj kedy mali, dakujem za pozornost..

  Odpovedať
 • tybi-admin

  20.01.2012 18:19

  eva, je obrovskou smolou, že sa o web starajú ľudia ako ty, holt úradníci budú vždy len úradníci. Posaď človeka-dvoch-troch, ktorí ten web nikdy nevideli, pred drsr.sk a zadaj im nejaké úlohy ako – podať výkaz DPH, nájdi telefónny kontakt, apod. Potom sa sem vráť a daj vedieť, ako to dopadlo.

  Ľudia, čo pracujú s istým webom dlhodobo zákonite strácajú kontakt s realitou. Pre teba je totiž všetko jednoducho nájditeľné, si tam často a máš to uložené v hlave a nechápeš, že môže byť problémom aj to, že telefónne číslo je “skryté” za jeden klik.

  Z 8 ľudí, ktorí tu hlasovali, 6 zaznačilo, že: “Po hodinách/dňoch trápenia som to vzdal(a) a na prvý pokus som nepodal(a) daňové priznanie / súhrnný výkaz online.” Stačí si prečítať odkazované komentáre… Alebo sa držíš porekadla, že všetci sú debili, len ty si vrtuľník? :)

  Odpovedať
 • fidelis

  20.01.2012 20:50

  Myslim, ze vacsina statnych uranikov zaspala este v komunizme, kedy hendikepovani boli pozatvarani v ustavoch a nik s nimi nepocital.
  A jedine comu tito byrokrati rozumeju je klepanie do stroja ci klavesnice pocitaca a sirenie klepov ppo od dveri do dveri a samozrejme odbijanie klientov a posielanie ich na ine miesta.
  Cest vynimkam! Na Danovom urade Bratislava I pracuje jedna velmi mila pani nech sa jej vsetka jej dobrota raz hojne vrati.

  Odpovedať
 • zuza

  22.01.2012 13:15

  Posielanie súhrnného výkazu je maximálna arogancia. Kvôli jednému štatistickému riadku si mám nainštalovať množstvo aplikácií, ktoré som doteraz nepotrebovala a požadované nastavenia sú v protiklade s mojimi nastaveniami programov, ktoré používam na vykonávanie živnosti.
  Elektronické podávanie výkazov je ako jazda na bicykli, ktorý nemá kolesá.
  Používal by niekto internet banking, keby si mal najskôr nainštalovať toľké aplikácie a zistil by to až potom, keď chce odoslať vyplnené prevodné príkazy?

  Odpovedať
 • evina

  24.02.2012 19:38

  ahojte všetci, nechcem nikoho kritizovať,ale je zaujímavé,že naša “Slovač”-teda tí,ktorí majú nejaký problém sa vždy vynájdu a niekto musí byť vinníkom a v tomto prípade sú pracovníci-čky DÚ???!!!Keď naša tzv.vláda 1.1.2012 nastúpila cestu reorganizácie daňovej správy,nás správkyne rozhodili na miesta o ktorých sa nám ani nesnívalo, niektoré prepustili a skrátka tie, čo sme zostali-tak nás hodili nie do vody,ale do oceánu.Od samého začiatku nás ešte dodnes nikto nezaškolil, nikto nás nezaučil do úplne nového programu AVIS a KON SIS a dopyty klientov sú nespočetného a rôznorodého charakteru,vysvetlíte mi ako sme sa za “chodu” tohto rozbehnutého kolosu mali niečo naučiť? Systém nefunguje riadne dodnes a nemáme sa ani ako zaučiť-áno bolo nám doporučené učiť sa z príručiek-no mali by ste tie príručky čítať-horor! Denno-denne nám niekto nadáva-áno pekne po slovensky ako sme my Slováci zvyknutí, darmo tiež píšeme pripomienky na našich nadriadených. Keď sme sa chceli čo najrýchlejšie zapracovať,tak sme si začali domov nosiť materiály a učíme sa po nociach – mám aj ja otázku-aj Vaše matky,dcéry pracujú v nárazových termínoch 10 hodín a študujú pracovné povinnosti doma za 500 eur mesačne??? Chachacha-určite nie.A ešteže sme kamarátky-tak si jedna druhej pomáhame ako len vieme,ak je niektorá šikovnejšia a prišla nato,ako sa dostať do jednotlivých programov a ako v nich robiť,už sme boli okolo nej ako krkavci a rýchlo sme začali makať.Veru taká je pravda, hodili nás kam chceli ale žiadna pomoc zo strany nadriadených. Veľakrát nám je do plaču,čo žiadnemu klientovi nepomôže on chce hotovú radu, hotovú vec. Jeho naše problémy nezaujímajú.Takže vážení,nie je to také jednoduché ako si myslíte.A nie sme také tupé ako tu niektorí z Vás napísali. Už sme každá prešli rôznymi skúškami, či to boli skúšky na prijatie do štátnej služby, či to boli skúšky na prijatie do zamestnania-lebo bez toho by Vás nezobrali a naposledy to bolo ECDL-tzv. vodičák na počítačovú zručnosť,každá jedna z nás musela prejsť zaučením a dosť ťažkými skúškami z ovládania Word,Excel,Internet,E-mailové služby atď.takže nie sme až také neschopné ako si myslíte,ale nové programy spracúvajú experti a ak Vám niekto dá prihlasovacie meno a heslo a napíše, že stiahnite si tento program a vy ani neviete,čo ten program obsahuje-tak potom nech je niekto múdry.Potom si zaslúžime metál,lebo od prvého spustenia programu až po samotnú prácu pracujeme v tomto programe samé nikto nám v ničom nepomáha a nikto nás nič nezaúča. A ešte niečo:keď sa začala využívať elektronická služba na podávanie súhrnných výkazov tak som tri noci študovala fórum na rôznych webových stránkach,aby som prišla nato,čo majú naši daňovníci za problémy.Lebo musíte uznať,že mi nemáme možnosť sa dostať do Vašej pozície,my nevieme urobiť to čo Vy-zaregistrovať sa a mať nejaké ID a tvoriť dokumenty,potom ich elektronicky posielať,skrátka tento proces ovládate iba VY!Takže po zistení Vašich problémov som komunikovala s účtovníčkou, ktorá tiež nevedela ako vytlačiť krycí list.Keď mi rozprávala celý postup a ja som už mala tiež z príručky niečo naštudované tak sme spolu prišli na výsledok a krycí list pekne krásne odoslala.Píšem to len preto lebo aj my sa naozaj snažíme Vám pomôcť,ale nie vždy to ide,lebo mi sa neregistrujeme ani nepracujeme vo Vašej pozícii tak,aby sme Vám vedeli v týchto elektronických službách pomôcť. Nato je práve ten,ktorý ten program vymyslel. A tak je to aj s nami-niekto nám vymyslel nejaký múdry AIS a KON SIS a doslova tápeme v týchto programoch. Sme úplne vyčerpané a znechutené takýmto systémom,ale máme inú možnosť? Už nám nepomáha ani sťažovať sa-vraj sa to naozaj máme učiť z príručiek. A vážený pán fidelis…u Vás je taká pracovníčka dobrá,ktorá za Vás ešte aj daňové priznanie prečíta a celé Vám ho vyplní? Tak to ste trošku prehnali lebo do dnešného dňa všetkým čo sme pomohli tak neboli schopní tých pár riadkov v priznaní ani prečítať a takých bolo asi 95 percent,tak o čom to píšete. Zostaňte len jednu hodinu za deň na pozorovanie,čo všetko sa daňovníci dokážu pýtať a ako si chcú vlastný doklad vybaviť a potom uvidíte tú ochotu. Nebudete ochotný sa na niektorých ani pozrieť,nieto mu ešte poradiť, lebo aj keď pomôžete-buď ste kr… sprostá alebo vám niekto papiermi trieska popod nos a to prídu ešte “biele kone” bezdomovci-zasmradení, opilci čo na vás prskajú atď.-lebo my nemáme žiadne luxusné kancelárie.Do našej sa ledva zmestíme – aha a predsa ešte niečo-dokonca nám zrušili upratovaciu službu to zn. koše si vynášame samé,WC si upratujeme samé, kancelárie si upratujeme tiež samé – to je vymožeností-že?! To je všetko-aj tak som toho veľa napísala, ale už som musela. Na záver-prosím píšte a sťažujte sa aj za nás,ale na patričných miestach-ďakujem za všetky kolegyne a Vám želám pevné nervy.

  Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *