FIRMA

Gradeta s.r.o.
Nová 311
Kameničná 946 01
Slovensko

IČO: 47 097 825
DIČ: 2023770320
IČ DPH: SK2023770320

Firma je platiteľom DPH.

Bankové spojenie

ČSOB: 4017941577/7500
IBAN: SK72 7500 0000 0040 1794 1577
SWIFT kód: CEKOSKBX