Podnadpis by vyzeral takto: Najviac diskutovaná SEO technika – riadenie toku PageRanku (PageRank flow) po stránkach. Technika je veľmi kontroverzná, pretože ako jedna z mála nemá žiadne korene v použiteľnosti alebo prístupnosti webových stránok. PageRank sculpting (preklad by mohol byť tvarovanie PageRanku) sa nedá vysvetliť priamym osohom pre užívateľa, preto naháňa u mnohých strach, zaváňa im to black-hat technikami.

Riadiť PageRank po svojich stránkach môžete viacerými spôsobmi – atribút nofollow u odkazov, robots.txt, meta tagy nofollow alebo noindex. Pre príklad vysvetlíme nofollowovanie…

Poznáte to… tradičné odkazy v navigácii sú: O nás (O projekte), Kontakt, FAQ, apod. Týmto stránkam sa dostáva najväčšieho PageRanku v rámci všetkých podstránok, pretože sú odkazované sitewide (z každej stránky webu). Na druhú stranu však takéto stránky nie sú landing pages – stránky, na ktoré by užívatelia z vyhľadávačov mali prichádzať. Otázka, ktorá vás prirodzene napadne, je logika za celým PageRank sculptingom: Prečo neušetriť PageRank zo stránok, ktoré nie sú landing pages a poslať ho na stránky, ktoré nimi sú?

Spôsob je veľmi jednoduchý. Stačí, ak do navigácie pridáte atribút rel=”nofollow” odkazom, ktoré nechcete podporovať. Google odkazy nebude započítavať vo svojom hodnotení a vy ušetríte PageRank pre svoje dôležitejšie stránky.

Poviete si, veď predsa PageRank nie je natoľko dôležitý… PageRank je hlavný faktor toho, či bude stránka v supplemental indexe alebo nie. Tým, že ušetríte PageRank na stránkach Kontakt, O nás apod., pošlete ho na hlbšie položené stránky, ktoré tak dostanete zo supplemental indexu, začnú sa vám objavovať v hlavnom vyhľadávaní a prinášať klientov.

Nie som si úplne istý, či takéto vysvetlenie postačí, tak ešte názorný príklad s úplne nereálnymi číslami :):

Celým webom, všetkými stránkami koluje 100% disponibilného PageRanku. 50% má hlavná stránka a 50% podstránky. Z podstránok hltajú 25% disponibilného PageRanku stránky typu uvedeného vyššie (Kontakt, O nás, FAQ, Objednávkový formulár, Odkazy) a len 25% sa dostáva na ďalších 50 stránok. Predstavme si, že potrebujete 1% na stránku, aby bola v hlavnom indexe. Aká je situácia teraz? V hlavnom indexe je hlavná stránka a tých 5 nechcených, ktoré majú po piatich percentách. Ostatným stránkam sa dostáva len 0,5%, takže sú odsunuté do supplemental indexu.

Prevedieme hore uvedený PageRank sculpting, čo sa stane? Hlavná stránka bude stále riadne odkazovaná zo všetkých stránok, jej PageRank sa nezmení. Nofollow atribút nám zamedzí prístup PageRanku na 5 stránok, čo nám však nevadí, pretože to nie sú landing pages. Takže tých prebytočných 25% sa rozloží medzi našich 50 dôležitých stránok, čo ich všetky do jedného dostane do hlavného indexu. V hlavnom indexe tak máme namiesto 5 nedôležitých stránok 50 dôležitých.

Argumenty pre a proti

Google príde na to, že robím SEO na stránkach.
No a čo? Google nie je proti SEO a Matt Cutts v rozhovore pre SEOmoz potvrdil, že je legitímne mať možnosť ovládať PageRank flow na vlastných stránkach:

The nofollow attribute is just a mechanism that gives webmasters the ability to modify PageRank flow at link-level granularity. Plenty of other mechanisms would also work (e.g. a link through a page that is robot.txt’ed out), but nofollow on individual links is simpler for some folks to use. There’s no stigma to using nofollow, even on your own internal links; for Google, nofollow’ed links are dropped out of our link graph; we don’t even use such links for discovery. By the way, the nofollow meta tag does that same thing, but at a page level.

Nofollow atribút je len mechanizmus, ktorý dáva webmasterom možnosť ovládať PageRank flow pomocou nespojitostí v odkazovaní. Niekoľko ďalších mechanizmov funguje rovnako (napr. odkaz cez stránku, ktorá je zakázaná v robots.txt), ale pre mnohých je nofollow na individuálne odkazy jednoduchší spôsob. Za používanie nofollow nie je žiadne stigma, ani na nofollow vlastných/vnútorných odkazov. Nofollowované odkazy sú vylúčené z odkazového grafu, nepoužívame také odkazy ani na nájdenie nových stránok. Mimochodom, nofollow meta tag robí to isté, lenže na úrovni stránok.

Ak na nejakú stránku nechcem posielať PageRank, jednoducho na ňu neodkážem.
Z príkladu je vidieť, že niekde odkazovať musíte, aj keď posielať PageRank tam nechcete.

Nemyslím si, že to bude mať efekt.
PageRank sculpting nemá význam u menších stránok, ktoré majú plochú štruktúru. Nemá význam ani u veľkých stránok s malým PageRankom. K PageRank sculptingu potrebujete mať nejaký PageRank, inak žiadny rozdiel v návštevnosti neuvidíte. Ak máte po ruke PageRank a veľký web, efekt to má.

Môžem si tým uškodiť.
Áno, tá možnosť tu je. PageRank sculpting neodporúčam, ak ste ho nie úplne pochopili, respektíve ak neviete, ktoré stránky sú vaše landing.

Tým pádom vyhodím stránky O nás, Kontakt, apod. z Google indexu?
Aby stránky v indexe zostali, postačí jeden jediný odkaz, ktorý by nebol nofollow (väčšinou zo sitemapy). Tieto stránky vám stále môžu pomôcť zo supplemetalu.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *