Prečo potrebujete technický SEO audit?

 1. Zlepšíme prístupnosť webových stránok

  Ak sú webové stránky pripravené pre všetkých používateľov, nezávisle na ich hardvérovom a softvérovom vybavení, Googlebot ich nájde a bude im rozumieť.

 2. Zlepšíme použiteľnosť webových stránok

  Ak budú stránky prívetivé pre používateľov, všimne si to aj Google a budú v jeho výsledkoch viditeľnejšie.

 3. Riadime Googlebota

  Googlebot by mal prechádzať len tie stránky, ktoré sú pre SEO dôležité a web stránky by mali využiť všetky možnosti zviditeľnenia vo výsledkoch Googlu.

Technický SEO audit obsahuje

 • audit indexácie

 • kontrolu navigácie

 • odporúčania pre URL

 • odporúčania pre title a iné meta značky

 • optimalizáciu obrázkov, zvuku a videa

 • odporúčania pre vylepšenie výzoru výsledkov

 • vylepšenia použiteľnosti na mobilných zariadeniach

 • odporúčania pre rýchlosť načítania webových stránok

Výsledok auditu je typicky 10 až 20 konkrétnych odporúčaní v Google Sheets, ako vylepšiť technické SEO na vašich webových stránkach. Každé odporúčanie má priradenú prioritu a ku všetkému dodáme konkrétny zoznam problémových URL v prílohách.

Orientačný cenník

Rozsah webu Cena
Malý webový projekt (do 20 stránok) 800 € + DPH
Stredne veľký webový projekt 1 400 € + DPH
Veľký webový projekt (tisícky stránok) 2 600 € + DPH a viac

Časté otázky

Aký bude efekt pre moje webové stránky?

Ak máte pomerne malý webový projekt, technické SEO nebýva to najpodstatnejšie. Význam technického SEO rastie zvyšujúcim sa počtom stránok.

Koľko trvá vypracovanie technického SEO auditu?

Audit obdržíte v závislosti od náročnosti do 2-3 týždňov.

Kto zapracuje odporúčané zmeny na webových stránkach?

Z technického auditu vyplývajú práce najmä pre programátorov a kóderov. Niektoré úpravy sa môžu týkať aj správcu webových stránok.

Je k tejto službe aj podpora pri zapracovaní?

Áno. V cene služby je 3-mesačná podpora.

Viete mi odporúčania zapracovať na webové stránky?

Bohužiaľ, nie. Musíte to zvládnuť vo vlastnej réžii alebo osloviť tvorcu webu, resp. tretiu stranu. Naše odporúčania sú ale veľmi presné a môžete ich jedna k jednej preposlať na programátora. V prípade otázok, v rámci 3-mesačnej podpory v cene, radi komunikujeme priamo s programátormi.