Úloha technického SEO

 1. Zlepšiť prístupnosť webových stránok

  Ak sú webové stránky pripravené pre všetkých používateľov nezávisle na ich hardvérovom a softvérovom vybavení, Googlebot ich nájde a bude im rozumieť.

 2. Zlepšiť použiteľnosť webových stránok

  Ak budú stránky prívetivé pre používateľov, všimne si to aj Google a budú v jeho výsledkoch viditeľnejšie.

 3. Riadiť Googlebota

  Googlebot by mal prechádzať len tie stránky, ktoré sú pre SEO dôležité a web stránky by mali využiť všetky možnosti zviditeľnenia vo výsledkoch Googlu.

Technický SEO audit obsahuje

 • audit indexácie

 • kontrola navigácie

 • nastavenie URL

 • nastavenie title a meta značiek

 • optimalizácia obrázkov, zvuku a videa

 • vylepšenie výzoru výsledkov

 • použiteľnosť na mobilných zariadeniach

 • rýchlosť načítania webových stránok

Výsledok auditu je 20-30 stranový Word dokument s konkrétnymi odporúčaniami, ako vylepšiť technické SEO na vašich webových stránkach. Každé odporúčanie má priradenú prioritu.

Orientačný cenník

Rozsah webu Cena bez DPH
Malý webový projekt (do 20 stránok) 500 €
Stredne veľký webový projekt 1 000 €
Veľký webový projekt (tisícky stránok) 2 000 €

Časté otázky

Aký bude efekt pre moje webové stránky?

Ak máte pomerne malý webový projekt, technické SEO nebýva to najpodstatnejšie zo SEO aktivít. Význam technického SEO rastie zvyšujúcim sa počtom stránok.

Koľko trvá vypracovanie technického SEO auditu?

Audit obdržíte v závislosti od náročnosti do 2-3 týždňov.

Kto zapracuje odporúčané zmeny na webových stránkach?

Z technického auditu vyplývajú zmeny najmä na programátora a kódera. Niektoré úpravy sa môžu týkať aj správcu webových stránok.

Je k tejto službe aj podpora pri zapracovaní?

Áno. V cene služby je aj 3-mesačná podpora.

Viete mi odporúčania zapracovať na webové stránky?

Bohužiaľ, nie. Musíte to zvládnuť vo vlastnej réžii alebo osloviť tvorcu webu, resp. tretiu stranu.