Meta keywords

Meta keywords patrí do hlavičky html dokumentu a zapisuje sa takto:

<meta name=”keywords” content=”Sem sa píšu kľúčové slová oddelené čiarkou”>

Tento tag je prežitok z doby, keď ešte vyhľadávače neboli fulltextové (neindexovali obsah stránok) a radili web stránky na základe meta dát. V dnešnej dobe je pre účely optimalizácie absolútne nepoužiteľný, všetky moderné vyhľadávače tento tag ignorujú. V ďalšom texte sa meta keywords nerozoberá.

Meta description

Technické faktory

Meta description sa, takisto ako meta keywords, nachádza v hlavičke html dokumentu a zapisuje sa nasledovne:

<meta name=”description” content=”Sem sa píše krátky text, ktorý popisuje stránku.”>

Je to informácia o stránke, ktorú vyhľadávače niekedy používajú ako popis odkazu vo výsledkoch hľadania. Na obrázku nižšie je zvýraznený popis odkazu v Google, ktorý by mohol byť element meta description-u.

Obsahové faktory

Keďže kľúčové slová v meta description nemajú žiadnu váhu pre Google (v iných vyhľadávačoch je váha minimálna), hlavným argumentom pre užitočnosť tagu meta description je možnosť ovplyvňovania miery prekliku dobre napísaným popisom stránky. Je však dôležité vedieť, že ak obsah meta description-u neobsahuje hľadanú frázu, ako popis odkazu vo výsledkoch sa použije kus textu stránky. Preto meta description má význam hlavne u stránok, ktoré neobsahujú text, čiže vyhľadávač nevie vyextrahovať popis odkazu z textu stránky. Viac je toho povedané o užitočnosti meta description na blogu.

Ak sa predsalen rozhodne o použití meta description-u, malo by sa hľadieť na niekoľko dôležitých obsahových aspektov:

  • Vyhľadávače zobrazujú vo výsledkoch hľadania maximálne 150-160 znakov, čiže popis stránky by nemal byť dlhší.
  • Aby sa popis vo výsledkoch vôbec objavoval, musí obsahovať kľúčové slová prislúchajúce stránke.
  • Popis musí byť z pohľadu miery preklikov výrazne lepší ako prípadný extrakt zo stránky.

Informačná architektúra

K hore uvedeným predpokladom pre dobrý meta description sa viaže nemenej dôležitá informácia o štruktúre. Dve rôzne stránky webu by nemali mať rovnaký popis. V opačnom prípade meta description nie je maximálne cielený pre konkrétnu stránku.

Meta robots – inštrukcie pre robot vyhľadávačov

Meta robots patrí tiež do hlavičky html dokumentu a zapisuje sa takto:
<meta name=”robots” content=”Sem sa píšu príkazy pre roboty oddelené čiarkou.”>
Pre SEO sú najužitočnejšie príkazy index (resp. noindex), follow (nofollow) a cache (nocache).

Použitie tohto tagu je rôznorodé. Väčšinou sa používa kombinácia noindex, follow pre stránky, ktoré typicky nie je potrebné mať v indexe vyhľadávačov, ale hodí sa, aby vyhľadávače odkazy na stránke nasledovali.