Meta description sa zapisuje do hlavičky HTML dokumentu, nasledovne:

<meta name="description" content="Sem sa píše krátky text, ktorý popisuje stránku.">

Je to informácia o stránke, ktorú vyhľadávače používajú ako popis odkazu vo výsledkoch hľadania. Na obrázku nižšie je zvýraznený popis odkazu v Google, ktorý je z meta description-u.

Meta description vo výsledkoch Googlu

Keďže kľúčové slová v meta description nie sú ranking faktorom v Googli, meta description slúži výlučne na ovplyvňovanie miery preklikov.

Ak meta description neobsahuje hľadaný výraz, Google môže ako popis odkazu vo výsledkoch použiť kus textu stránky.

Ako tvoriť meta description?

  • Každá stránka webu má mať vlastný, dobre popisný meta description alebo nemá mať žiadny – v tom prípade nechávame Googlu, aby si vybral popis z textu stránky.
  • Google zobrazuje vo výsledkoch hľadania max. 150-160 znakov, čiže popis stránky by nemal byť dlhší.
  • Aby sa popis vo výsledkoch vôbec objavoval, musí obsahovať kľúčové slovo.
  • Popis musí byť z pohľadu miery preklikov výrazne lepší ako to, čo si Google vytiahne z obsahu stránky. Inak nemalo zmysel ho písať.

Meta keywords

Niekedy sa popri meta description spomína aj meta keywords. Meta keywords je tag v hlavičke HTML dokumentu, zapisuje sa takto:

<meta name="keywords" content="Sem sa píšu kľúčové slová oddelené čiarkou">

Tento tag je prežitok z doby, keď ešte vyhľadávače neboli fulltextové (neindexovali obsah stránok) a radili web stránky na základe meta dát. V dnešnej dobe je pre účely optimalizácie absolútne nepoužiteľný, všetky moderné vyhľadávače tento tag ignorujú.