Téma je to aj na samostatný webový projekt, ale text sa dotýka len niektorých aspektov tvorby obsahu. Pre SEO dôležité a možno na prvý pohľad nie úplne zrejmé.

Hustota kľúčových slov

Názor: čím väčšia hustota kľúčových slov, tým lepšie, vyzerá na prvý pohľad veľmi logicky. Je pravdou, že za inak rovnakých podmienok, stránka s vyššou hustotou kľúčového slova sa umiestni pre stránkou s nižšou hustotou. Lenže inak rovnaké podmienky (ceteris paribus) sa pre dve rôzne stránky nedajú navodiť ani len laboratórne. Je to veľmi slabý faktor.

Každý uzná, že text, ktorý vyzerá takto: kľúčové slovo, kľúčové slovo, kľúčové slovo, kľúčové slovo, kľúčové slovo, kľúčové slovo, kľúčové slovo, kľúčové slovo, kľúčové slovo, kľúčové slovo, kľúčové slovo, kľúčové slovo, kľúčové slovo, kľúčové slovo, kľúčové slovo, kľúčové slovo, kľúčové slovo … nie je to, čo by Google a iné vyhľadávače chceli hľadajúcim vo výsledkoch ponúkať. Väčšinou to identifikujú ako spam.

Preto vznikol nápad, že existuje niečo ako ideálna hustota kľúčových slov. Hodnota sa pravdepodobne neustále hýbe a s istotou sa dá povedať len to, že je medzi 0 a 100%. Stáva sa často, že stránka, ktorá frázu ani neobsahuje, predčí iné stránky, ktoré sú kľúčovým slovom preplnené.

Umiestnenie textu na začiatok kódu

CSS – kaskádové štýly umožnili, aby bol text z akejkoľvek časti HTML kódu umiestený v akejkoľvek časti stránky. Odporúča sa využiť to a dať svoj dôležitý text na začiatok kódu, pred navigáciu. Môže to mať blahodárne účinky na prístupnosť stránok, avšak Google a iné vyhľadávače nemajú žiadny problém so správnym ohodnotením textu ani na konci kódu.