Odkazy v rámci webu vyhľadávačom hovoria:

  1. Nakoľko sú stránky relatívne voči sebe dôležité – Čím viac a silnejších odkazov smeruje na nejakú stránku webového projektu, tým je stránka dôležitejšia a má lepšie pozície vo výsledkoch Googlu.
  2. Nakoľko sú stránky relatívne voči sebe relevantné – Odkazovanie medzi súvisiacimi stránkami webu, ale napr. aj texty interných odkazov, Googlu prezrádzajú, o čom stránky sú, s čím súvisia.

Do navigácie patrí aj interné vyhľadávanie na webe, ale to priamo nevplýva na SEO – akurát sa hľadané výrazy interného vyhľadávania môžu použiť pre nápady na úpravu štruktúry a obsahu webu.

Tipy, ako optimalizovať internú navigáciu:

  • Je vhodné udržať všetky stránky na čo najmenší počet klikov od úvodnej. Ak úvodná stránka odkazuje na každú podstránku webu, všetkým stránkam priraďuje rovnakú dôležitosť. Samozrejme, stovky či tisíce stránok sa nedá/nemá odkazovať z jednej/úvodnej stránky. Väčší počet stránok musí byť logicky roztriedený do kategórií a poprípade podkategórií, aj viacerých levelov.
  • Dôležité hlbšie vnorené stránky by ste mali naodkazovať z úvodnej stránky.
  • Zo stránok, ktoré získali pomerne veľa externých spätných odkazov, pridajte odkazy na relevantné hlbšie vnorené stránky.
  • Ak pridávate novú stránku (článok/produkt/inzerát), nájdite najrelevantnejšiu staršiu stránku, na ktorú pridáte odkaz na nový článok.
  • Mali by ste odkazovať Najčítanejšie články/Najpredávanejšie produkty vždy podľa kategórie, v ktorej sa nachádzate. Alebo by východzie radenie malo byť podľa ich dôležitosti, napr. produkty podľa predajnosti.
  • Anchor textom odkazov sa dáva najavo, o čom odkazovaná stránka je. Takže sa hodí používať dobre popisné kľúčové slová v anchor textoch. Pri tom by sa ale nemalo spamovať, musí to byť prirodzené. Z pohľadu anchor textov sú účinnejšie odkazy priamo z textu.

Prezentácia na SEO zraze

Viac o navigácii webu ako hodnotiacom faktore v Google vyhľadávaní v prezentácii Tibora Petáka.