Pri tvorbe informačnej architektúry webu sa rozhodujeme najmä o tom, ako má vyzerať hierarchia kategórií, podkategórií, poprípade ďalších úrovní a filtrovania na webových stránkach. Z nej potom priamo vyplývajú navigačné prvky webu.

Štruktúra webových stránok

Využívame na to dáta kľúčových slov – ich hľadanosť alebo inú metriku, ktorá nám prezradí ich relatívnu dôležitosť. Postup je nasledovný:

  1. Zozbierame dáta o hľadaných výrazoch.
  2. Prečistíme dáta – vyhodíme nerelevantné výrazy, pospájame ekvivalentné výrazy, apod.
  3. Klasifikujeme výrazy – každý výraz zatriedime podľa toho, čoho sa daný výraz týka (Typ produktu, Farba, Značka, Blogový článok, apod.).
  4. Vygenerujeme štruktúru webu – ako presne sa k štruktúre webu dostať, je tak na 2 hodiny vysvetľovania. Ak vás to zaujíma, odporúčam prísť na pokročilé SEO školenie.

Výsledná architektúra webu môže potom vyzerať takto:

Príklad architektúry webu v exceli

Alebo takto:

HTML výstup architektúry webu

Prezentácia na SEO zraze

Viac o architektúre webu nájdete v prezentácii Tibora Petáka na SEO zraze.