URL je skratka anglického Uniform Resource Locator (po slovensky: jednoznačné určenie zdroja) a vyjadruje presné umiestnenie súboru (väčšinou webovej stránky) na internete. URL adresu stránky zistíte veľmi jednoducho, stačí sa pozrieť do adresného riadka vášho prehliadača (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari či iný) a pokojne tú adresu môžete skopírovať a zdieľať.

Príklad URL adresy v Google Chrome

URL adresa môže pre vyhľadávače obsahovať zaujímavé informácie o webovej stránke. Preto väčšina moderných redakčných systémov generuje tzv. SEF URL (Search Engine Friendly = vhodné pre vyhľadávače). Sú to webové adresy v “peknom” tvare, čitateľnom pre používateľov.

Čiže namiesto dynamickej adresy s parametrami:

https://gradeta.sk/index.php?kat=4&pod_kat=878

… sa používajú SEF URL adresy:

https://gradeta.sk/pekne-citatelne-url

Aj keď pre vyhľadávače už dávno nie je problémom crawlovať dynamické adresy, pekné URL adresy pomáhajú návštevníkom zapamätať si stránku, pochopiť obsah ešte pred jej navštívením, či ďalej zjednodušujú jej zdieľanie.

Ako správne tvoriť URL?

URL sa skladá z domény a cesty.

Doména

Doména je základná adresná jednotka na internete, ktorá reprezentuje konkrétnu IP adresu (napr. 82.208.46.20). Pre používateľov je omnoho ľahšie si zapamätať slovný názov (reťazec písmen, číslic a poprípade pomlčky) než štyri čísla oddelené bodkou. No a keďže používatelia identifikujú webové stránky podľa domény, rovnako tak robia aj vyhľadávače.

Domény rozdeľujeme na niekoľko úrovní:

 • Doména prvej úrovne sa označuje ako TLD (top level domain = doména najvyššej úrovne). Príklad: .sk, .com, .eu
 • Doména druhej úrovne je bežne nazývaná len ako doména. Príklad: gradeta.sk, google.com, seznam.cz
 • Doména tretej a vyššej úrovne je subdoména. Príklad: www.google.sk, blog.sme.sk

Pri výbere domény prvej úrovne platí pravidlo použiteľnosti, že by sa mali voliť pre cielený trh známe koncovky. Čiže ak bude web pre slovenských používateľov, mala by sa zvoliť .sk doména. Z pohľadu vyhľadávačov v tom však rozdiel nie je. Tie budú indexovať slovenský obsah aj na iných doménach, trebárs .eu, .org, či .digital.

Pre dobré pozície na Googli doména (druhej úrovne) nemusí obsahovať kľúčové slovo, viď napr. dobré pozície domény gradeta.sk na výraz “seo”. Pri výbere domény sa hľadí predovšetkým na to, aby bola ľahko zapamätateľná a na to, že je to prostriedok pre budovanie značky. Najlepšia voľba domény je meno firmy, značka produktu alebo iný chytľavý a výstižný názov.

Či si zvolíte www. verziu stránok (doménu tretej úrovne) alebo verziu bez www, je pre SEO jedno. Potrebné je ale zamedziť používaniu oboch verzií URL. https://www.gradeta.sk je subdoména domény https://gradeta.sk a ako taká môže mať rôzny obsah. Väčšinou sa však generuje rovnaký obsah pre obe verzie, čo spôsobuje problémy s duplicitným obsahom. Riešením je automatické presmerovanie www verzie stránok na non-www verziu (alebo naopak, podľa toho, ktorú ste si zvolili ako primárnu) pomocou http hlavičky 301. Pre web stránky hostované na Apache serveroch sa to robí v súbore .htaccess.

Z rovnakých dôvodov treba presmerovať http verzie stránok na https – mali by ste používať https.

URL path/cesta

Časť URL mimo domény sa volá cesta, po anglicky URL path:

https://gradeta.sk/seo/onpage

V ceste URL by sme mali používať výhradne:

 • malé písmená bez diakritiky,
 • pomlčku na oddeľovanie slov, nie podtržník alebo niečo iné,
 • lomku na oddeľovanie adresárov.

Kľúčovému slovu v URL vyhľadávače nepriraďujú veľkú váhu. Umiestňovanie kľúčových slov do URL teda nie je potrebné preháňať. Radšej hľadieť na krátkosť a zapamätateľnosť URL adresy:

 • Veľmi zlá URL: https://gradeta.sk/index.php?kat=4&pod_kat=878
 • Zlá URL: https://gradeta.sk/1234
 • Zbytočne dlhá URL: https://gradeta.sk/seo-optimalizacia-pre-vyhladavace
 • Zbytočne dlhá URL: https://gradeta.sk/seo/co-je-seo
 • Vhodná URL: https://gradeta.sk/co-je-seo
 • Ešte lepšia URL: https://gradeta.sk/seo

Výhodou použitia kľúčového slova v URL je aj to, že ak sa pre anchor text spätného odkazu použije samotná URL adresa, anchor text obsahuje kľúčové slovo. Príklad: https://gradeta.sk/seo

URL kategórií

Pri generovaní URL kategórií je možné vybrať sa dvomi-tromi smermi:

 1. Reflektovať štruktúru webu pomocou adresárov v URL. Napr. https://nieco.sk/elektronika/notebooky/netbooky/dell/13-palcove – Používajú zväčša weby s komplikovanou štruktúrou, kde zachovanie celej adresárovej cesty k stránke môže dopomôcť používateľovi v orientácii.
 2. Vsadiť na krátkosť a zapamätateľnosť a udržiavať URL úplne “flat”. Napr. https://nieco.sk/13-palcove-dell-netbooky – Vhodné pre malé weby.
 3. Alebo potom niečo medzi… Do istej miery oddeľovať časti webu do zvláštnych adresárov, ale nepreháňať to s vetvením. Napr. https://nieco.sk/elektronika -> https://nieco.sk/notebooky -> https://nieco.sk/netbooky -> https://nieco.sk/netbooky/dell/13-palcove – Zväčša najlepšie riešenie.

URL koncových stránok

Pri generovaní URL koncových stránok – produktov, inzerátov, článkov, apod. neodporúčame zachovávať cestu ku stránke v URL. Môže to vytvárať duplicitné stránky, ak napr. zaradíme jeden produkt do dvoch vetiev:

 • https://nieco.sk/okuliare/slnecne/nazov-produktu-xy
 • https://nieco.sk/modne-doplnky/nazov-produktu-xy

Koncové stránky by mali mať URL nezávislú na zatriedení v kategóriách – dáva nám to možnosť zaraďovať do viacerých kategórií, či meniť zatriedenie bez toho, aby vznikali problémy s duplicitným obsahom. Typické sú URL:

 • https://nieco.sk/nazov-produktu-xy
 • https://nieco.sk/produkt/nazov-produktu-xy
 • https://nieco.sk/blog/nazov-clanku
 • https://nieco.sk/inzerat/nazov-inzeratu

Zmena URL

Ak sa stránka presúva na novú URL adresu, presmerovanie pomocou 301 redirect zaistí, že vyhľadávač priradí novej stránke tú istú, alebo veľmi podobnú, dôležitosť, akú mala pôvodná. Stránka sa pri prechode môže dočasne umiestňovať vo vyhľadávaní horšie, kým vyhľadávače presmerujú všetky faktory na novú URL.

Pri zmene viacerých, či všetkých URL adries webu je dôležité namapovať staré URL na nové, aby sa každá jedna presmerovala 301 redirectom presne na jej ekvivalent na novom webe. Vrátane URL adries obrázkov!