URL je skratka anglického Uniform Resource Locator (po slovensky: jednoznačné určenie zdroja) a vyjadruje presné umiestnenie súboru (väčšinou webovej stránky) na internete. URL adresu stránky zistíte veľmi jednoducho, stačí sa pozrieť do adresného riadka vášho prehliadača (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, či iný) a pokojne tú adresu môžete skopírovať a poprípade nazdieľať niekomu.

Príklad URL adresy v Google Chrome

URL adresa môže pre vyhľadávače obsahovať zaujímavé informácie o webovej stránke. Ale nielen z pohľadu SEO, ale aj kvôli použiteľnosti je dobré pri tvorbe alebo voľbe redakčného systému myslieť na tzv. SEF URL (Search Engine Friendly = vhodné pre vyhľadávače). Sú to webové adresy v “peknom” tvare, čitateľnom pre používateľov. Čiže namiesto dynamickej adresy s parametrami:

https://www.gradeta.sk/index.php?kat=4&pod_kat=878

… sa použijú SEF URL adresy:

https://www.gradeta.sk/pekne-citatelne-url
https://www.gradeta.sk/pekne-citatelne-url/
https://www.gradeta.sk/pekne-citatelne-url.html

Ak sa stránka presúva na novú URL adresu, presmerovanie pomocou 301 redirect zaistí, že vyhľadávač priradí novej stránke tú istú dôležitosť, akú mala pôvodná. Stránka sa pri prechode môže dočasne umiestňovať vo vyhľadávaní horšie, kým vyhľadávače presmerujú všetky faktory na novú URL. Pre ďalšie informácie si na blogu môžete prečítať o základných presmerovaniach použitím htaccess.

Obsahové faktory

Aj keď pre vyhľadávače už dávno nie je problémom sledovať dynamické adresy, pekné URL adresy pomáhajú návštevníkom zapamätať si stránku a tým sa zvyšuje pravdepodobnosť ich návratu. Okrem samotného faktu, že kľúčové slovo je v URL adrese (čomu už veľkú váhu vyhľadávače nepriraďujú), je tu sekundárny prínos pre SEO v prípade, že sa pre anchor text spätného odkazu použije samotná URL adresa. Stránka tak ťaží z kľúčového slova v anchor texte spätného odkazu.

Umiestňovanie kľúčových slov do URL však nie je potrebné preháňať. Význam pre SEO nie je veľký, takže radšej hľadieť na zapamätateľnosť a krátkosť URL adresy, než zbytočné opakovanie tých istých slov v URL.

Informačná architektúra

V stavbe štruktúry URL je možné vybrať sa dvomi smermi:

  1. Reflektovať štruktúru webu pomocou adresárov v URL.
  2. Vsadiť na krátkosť a zapamätateľnosť a udržovať URL adresy, čo najkratšie.

Prvý prípad používajú zväčša weby s komplikovanou štruktúrou, kde zachovanie celej adresárovej cesty k stránke môže významne dopomôcť užívateľovi v orientácii.

Príklad: http://www.zoznam.sk/katalog/Pocitace-internet-elektronika/SEO-optimalizacia-webstranok/

Problémom v takomto prípade je nízka pravdepodobnosť, že si takto dlhé URL niekto zapamätá a nízka pravdepodobnosť, že ho webmáster použije ako anchor text odkazu. Preto pre menšie a stredne veľké weby je druhý prípad lepšou voľbou.
Keďže doménový názov je súčasťou URL adresy, najprv by sa mali určiť SEO faktory domény a až potom URL adries.

Doména

Technické faktory

Je to základná adresná jednotka na Internete, ktorá reprezentuje konkrétnu IP adresu (napr. 82.208.46.20). Pre užívateľov je omnoho ľahšie si zapamätať slovný názov (reťazec písmen, číslic a poprípade pomlčky) než štyri čísla. No a keďže užívatelia identifikujú web podľa domény, rovnako tak činia aj vyhľadávače.

Domény rozdeľujeme na niekoľko úrovní:

  • Doména prvej úrovne sa označuje ako TLD (top level domain = doména najvyššej úrovne). Príklad: .sk, .com, .cz
  • Doména druhej úrovne je bežne nazývaná len ako doména. Príklad: gradeta.sk, google.com, seznam.cz
  • Doména tretej a vyššej úrovne je subdoména. Príklad: www.gradeta.sk, blog.gradeta.sk, forum.gradeta.sk

Z technického hľadiska je potrebné zamedziť používaniu oboch verzií URL – s www a bez www. WWW.gradeta.sk je subdoména domény gradeta.sk a ako taká môže mať rôzny obsah. Väčšinou sa však generuje rovnaký obsah pre obe verzie, čo vyvoláva problémy s duplicitnými stránkami (http://www.gradeta.sk/url-adresa/ a http://gradeta.sk/url-adresa/ sú rôzne URL adresy s rovnakým obsahom). Navyše mnohí webmástri odkazujú na stránky bez použitia www, čím sa odkazová šťava (PageRank a iné faktory) rozdelí medzi dve verzie namiesto toho, aby sa sústredila len na jednu.

Riešením je presmerovanie non-www verzie stránok na www verziu (alebo naopak) pomocou http hlavičky 301. Pre web stránky hostované na serveri Apache je jednoduchým riešením súbor .htaccess:

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^gradeta.sk
RewriteRule (.*) https://www.gradeta.sk/$1 [R=301,L]

Obsahové faktory

Pri výbere domény prvej úrovne platí pravidlo použiteľnosti, že by sa mali voliť pre cielený trh známe koncovky. Čiže, ak bude web pre slovenských užívateľov, mala by sa zvoliť .sk doména. Z pohľadu vyhľadávačov to však veľký rozdieľ nie je, tie budú indexovať slovenský obsah aj na iných doménach, trebárs .net, .org, či .biz.

Niektoré pramene tvrdia, že pre účinné SEO je nevyhnutné, aby doména (druhej úrovne) obsahovala kľúčové slovo. Nie je tomu úplne tak. Je dobré, ak doména obsahuje kľúčové slovo, ale nie je to podmienkou. Pri výbere domény sa hľadí predovšetkým na to, aby bola ľahko zapamätateľná pre užívateľov a na to, že je to prostriedok pre pestovanie značky. Najlepšia voľba domény je značka produktu, meno firmy alebo iný chytľavý názov.

Večnou otázkou je použitie pomlčiek v názve domény (seo-chat.sk vs. seochat.sk). Pre súčasné vyhľadávače v tom rozdiel nie je, väčšinou rozpoznajú slová v doméne, aj keď nie sú oddelené pomlčkou. Ale domény bez pomlčiek sú krajšie a zapamätateľnešie. Úplne najlepšie je asi získať obe (s pomlčkou a bez) a jednu z nich presmerovať na druhú.

Na obrázku nižšie je vidieť, že Google pri hľadaní výrazu SEO zvýrazní toto slovo v doménovom názve, i keď dve slová (seo a chat) v doméne nie sú oddelené pomlčkou.