Vyhľadávače pri radení výsledkoch používajú tzv. onpage faktory (z anglického: on page = na stránke). Onpage SEO teda zahŕňa všetky techniky a postupy, ktoré priamo súvisia s vylepšením faktorov na vlastných stránkach. Tieto faktory sa dajú rozdeliť na tri úzko prepojené oblasti:

  • Technické faktory – Technické otázky riešia ako nakódovať a naprogramovať webové stránky, aby vyhľadávače mohli indexovať ich obsah a aby ho čo najlepšie pochopili (sémantika). Prakticky ide o vybrané state z pravidiel prístupnosti a použiteľnosti.
  • Obsahové faktory – V nich ide najmä o tvorbu kvalitného obsahu (copywriting) a rozmiestnenie zvolených kľúčových slov do prioritných miest na stránke. Prioritné miesta na stránke sú napr. title, meta description a nadpisy.
  • Informačná architektúra – Informačná architektúra je tá časť SEO, ktorá rieši ako zahrnúť jednotlivé témy z rozboru kľúčových slov do webového projektu – akú kategórie produktov vytvoriť, ako ich nazvať, akú majú prioritu, apod. Vyplývajú z toho odporúčania pre internú navigáciu, optimalizáciu stránok, ale aj pre offpage SEO.

Onpage faktory

  • Názov domény a URL adresy – Voľba názvu domény je jedna z prvých vecí, na ktorú je potreba myslieť pri budovaní nového webu.
  • Title tag – Tag <title> je veľmi mocným nástrojom nielen pre SEO, môžete ním priamo ovplyvňovať pozíciu vašich stránok a zároveň aj mieru preklikov (CTR).
  • Meta tagy – Meta dáta sú pre priame ovplyvňovanie pozícií už hudbou minulosti, ale ešte stále sa nájdu okolnosti, v ktorých je ich použitie výhodné.
  • Header tagy (nadpisy) – Kľúčové slová v nadpisoch majú väčšiu váhu ako obyčajný text.
  • Ďalšie časti html kódu – Do tejto sekcie sa dostali onpage techniky, ktoré nemohli byť zaradené do tých predchádzajúcich. Sú to (z pohľadu SEO) menej dôležité onpage vychytávky, ktoré ale môžu užívateľom veľmi pomôcť.
  • Obsah stránok – Obsah je základom webových stránok. Ak máte slabý obsah, môžete optimalizovať, ako chcete, aj tak nič nezískate. Naopak ak máte vynikajúci, unikátny obsah, stránky priťahujú návštevníkov samé.
  • Štruktúra webu – Správna štruktúra webu uľahčuje používateľom nájsť požadované informácie. Rovnako tak aj Googlu.