Header tagmi sa označujú nadpisy na stránke. Celkovo sa môže použiť až šesť úrovní nadpisov: hlavný nadpis (väčšinou ten prvý) je H1, potom podnadpis H2, potom podnadpisy nižších úrovní H3, H4, H5 a H6. Veľmi podobne, ako to máte vo Worde s nadpismi rôznych úrovní. V zdrojovom kóde sa zapisujú takto:

<h1>Hlavný nadpis</h1>
<p>Nejaký odsek textu...</p>
<h2>Nadpis 2. úrovne</h2>
<p>Nejaký odsek textu...</p>
<h3>Nadpis 3. úrovne</h3>
<p>Nejaký odsek textu...</p>
<h2>Ďalší nadpis 2. úrovne</h2>

Príklad:

Príklad H1 nadpisu

Do nadpisov väčšinou zhrnieme, čo nasleduje v samotnom texte pod ním. Preto aj vyhľadávače analyzujú nadpisy a snažia sa z nich pochopiť, o čom obsah je a ako je štruktúrovaný. Dôležitosť nadpisov pre SEO je nižšia ako napr. dôležitosť title-ov. Je tu ale niekoľko dôvodov, prečo používať nadpisy na stránkach správne:

  • Nadpisy majú pravdepodobne vyššiu váhu v Google algoritmoch ako obyčajný text.
  • Google môže za istých okolností zobraziť nadpisy vo výsledkoch vyhľadávania.
  • Pri hlasovom vyhľadávaní môže Google hľadať podobnú otázku v nadpise na vašej stránke, ako je vyhľadávaná. Následne môže hľadajúcemu prezentovať vašu odpoveď, ktorá sa nachádza pod daným nadpisom.
  • Prístupnosť a použiteľnosť web stránok. Nevidiacim čítačka prezradí, ktorá úroveň nadpisu to je. Navyše sa môžu pomocou nadpisov navigovať bez toho, aby si nechali prečítať celé state zo stránok.

Ako riešiť header tagy z pohľadu kódera?

Je celkom dobrý nápad (napr. kvôli spätnej kompatibilite), ak je na každej stránke len jeden H1 tag. Ale nie je problém, ani keď použijete section tagy v kombinácii s viacerými H1-kami, ako to povoľuje HTML5.

Na stránke by H1 nadpis mal byť normálne viditeľný. Neskrývajte ho pod logo, či podobne.

Stránka by mala byť rozvrhnutá ako kniha alebo akýkoľvek štruktúrovaný text. Pri písaní knihy sa tiež nezačína podnadpisom a nepokračuje sa hlavným nadpisom uprostred textu.

H1 tag patrí zväčša na začiatok stránky, pokračuje sa nadpisom druhej úrovne H2 a potom H3. Nemalo by sa medzi úrovňami preskakovať:

<h1>Hlavný nadpis</h1>
<p>Nejaký odsek textu...</p>
<h3>Nadpis 3. úrovne</h3>
<p>Nejaký odsek textu...</p>

<h2>Nadpis 2. úrovne</h2>
<p>Nejaký odsek textu...</p>

Ako tvoriť nadpisy na stránkach?

Nadpis by mal najmä dobre vystihnúť text, ktorý nasleduje pod ním. Mal by uistiť hľadajúceho, že na stránke nájde, čo hľadal. A ideálne by ho mal aj navnadiť, aby si text pod nadpisom prečítal.

Z pohľadu SEO by nadpisy mali obsahovať kľúčové slová, ale mali by sme sa pritom vyvarovať spamovaniu. Slová v nadpisoch by sa zbytočne nemali opakovať a nemali by obsahovať kľúčové slová nasilu (viď zbytočné opakovanie nižšie):

<h1>Ako kúpiť ojazdené auto</h1>
<p>Nejaký odsek textu...</p>
<h2>Pretáčanie tachometrov ojazdených áut</h2>
<p>Nejaký odsek textu...</p>
<h2>Pozor na hrdzavý podvozok ojazdených áut</h2>
<p>Nejaký odsek textu...</p>

Ak je to potrebné, H1 tag môže dopĺňať title inými tvarmi alebo synonymami cieleného kľúčového slova. Napr. “Oprava iPhone” dáme do title-u a “Servis iPhone” do H1 nadpisu.

Samozrejme, nadpisy môžu obsahovať nekľúčové výrazy a byť trochu dlhšie ako napr. title, aby zaujali čitateľa. Ale celé odseky textu do nadpisu nepatria.