Technické faktory

Header tagmi sa označujú nadpisy na stránke. Celkovo sa môže použiť až šesť úrovní nadpisov: H1, H2, H3, H4, H5, H6 a zapisujú sa takto:

<h1>Hlavný nadpis stránky</h1>

Nadpis s najväčšou prioritou (väčšinou ten prvý) je H1, potom o jedno nižšou prioritou je H2, atď. Pretože pri písaní textov sa kľúčové slová prirodzene dávajú do nadpisov, aj vyhľadávače hodnotia slová v nadpisoch ako dôležitejšie než ostatný text.

Dôležitosť nadpisov pre SEO je prakticky neporovnateľná s title-ami, čo však neznamená, že by sa nemali používať. Je tu aj iná výhoda, a to prístupnosť a použiteľnosť web stránok.

Obsahové faktory

Tak ako aj pri title-och by sa webmáster alebo copywriter mal vyvarovať spamovaniu. Slová v nadpisoch by sa zbytočne nemali opakovať a mali by obsahovať aj iné ako kľúčové slová. Samozrejme, do nadpisu nepatria celé odstavce textu.

Nadpisy (a aj text a celé web stránky) musia byť prirodzené a nemali by sa spamovať. Ak je možné, H1 tag by mal dopĺňať title inými tvarmi alebo synonymami cieleného kľúčového slova. Užitočné je kľúčové slová rozdeliť podľa dôležitosti a podľa toho ich aj do nadpisov dopĺňať. Primárne kľúčové slovo by malo byť elementom tagu H1, sekundárne v tagu H2, atď.

Informačná architektúra

Čo sa týka štruktúry header tagov na stránke, je dobré, ak je na každej len jeden H1 tag. Stránka by mala byť rozvrhnutá ako kniha alebo akýkoľvek štrukturovaný text. Pri písaní knihy sa tiež nezačína podnadpisom a nepokračuje sa hlavným nadpisom uprostred textu. H1 tag patrí na začiatok stránky, pokračuje sa nadpisom druhej úrovne H2 a potom H3.